اگر در بین نماز کسی شک کند که وضو گرفته یا خیر حکم چیست؟

اگر در بین نماز کسی شک کند که وضو گرفته یا خیر حکم چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی