کامیک از روایات زیر از سخنان گوهر بار حضرت زهرا (س) است؟

کامیک از روایات زیر از سخنان گوهر بار حضرت زهرا (س) است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اگر زمین یک ساعت از حجت الاهی خالی باشد، ساکنان خود را فرو می برد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی