اين سخن از كيست در فتنه ها همچون شتر كم سن وسال باش نه پشتي كه سوار شوند ونه پستاني كه بدوشند

اين سخن از كيست در فتنه ها همچون شتر كم سن وسال باش نه پشتي كه سوار شوند ونه پستاني كه بدوشند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی