کدام یک از ایات قرانی زیر به ایه ولایت معروفندکه شان نزول ایه در مورد مولا امیرالمومنین علی ع میباشد ؟

کدام یک از ایات قرانی زیر به ایه ولایت معروفندکه شان نزول ایه در مورد مولا امیرالمومنین علی ع میباشد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی