آيه‌ی زير در ارتباط با کدام حادثه است؟ ((انا کاشفوا العذاب قليلا انکم عائدون))

آيه‌ی زير در ارتباط با کدام حادثه است؟ ((انا کاشفوا العذاب قليلا انکم عائدون))

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • . خشکسالی در سال يازدهم بعثت در مکه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی