طولانی ترین آیه قرآن در کدام سوره و چه آیه ای است؟

طولانی ترین آیه قرآن در کدام سوره و چه آیه ای است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی