اولین شعری که بصورت کتیبه بر گنبد امام رضا(ع)نوشته شد مربوط به کدام شاعراست؟

اولین شعری که بصورت کتیبه بر گنبد امام رضا(ع)نوشته شد مربوط به کدام شاعراست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی