در آیات سوره مبارکه غاشیه، پیامبر اکرم (ص) با چه وصفی مورد خطاب قرار گرفته است؟

در آیات سوره مبارکه غاشیه، پیامبر اکرم (ص) با چه وصفی مورد خطاب قرار گرفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی