از غزوات پیامبر که حضرت علی(ع) در آن شرکت نداشت؟

از غزوات پیامبر که حضرت علی(ع) در آن شرکت نداشت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی