پیامبر(ص) در حدیث ثقلین درمورد قرآن و عترت چگونه بیان کرده اند؟

پیامبر(ص) در حدیث ثقلین درمورد قرآن و عترت چگونه بیان کرده اند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی