دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست .saraa

دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست .saraa

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها