(فاطمه سلام الله علیها همواره مظلوم، و از حق و ميراث خود محروم بود) این حدیث از کیست؟

(فاطمه سلام الله علیها همواره مظلوم، و از حق و ميراث خود محروم بود) این حدیث از کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی