کدوم سوره از قران مجید به جز بسم الله حرف میم ندارد

کدوم سوره از قران مجید به جز بسم الله حرف میم ندارد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ناس (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی