تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.از کیست؟

تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی