نظر شما راجع به تعرض پلیس عربستان به دو نوجوان ایرانی چیست؟

آیت الله مکارم شیرازی فرمودند آیا لازم است که آبرو و عزت ایران برای یک امر مستحب پایمال شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی