نام پرنده‌ای است که حضرت علی ـ علیه السلام ـ به عنوان شگفتیهای آفرینش، در خطبه 155 ذکر می‌کند؟

نام پرنده‌ای است که حضرت علی ـ علیه السلام ـ به عنوان شگفتیهای آفرینش، در خطبه 155 ذکر می‌کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی