این سخن از کیست(خوشخویی بهترین رفیق است،دیباچه نامه اعمال مومن خوش اخلاقی است)؟

این سخن از کیست(خوشخویی بهترین رفیق است،دیباچه نامه اعمال مومن خوش اخلاقی است)؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها