اولین سوره که پیامبر(ص) آن را در مکه اعلام کرد،چه بود؟

اولین سوره که پیامبر(ص) آن را در مکه اعلام کرد،چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی