در نثر\\"میبینم اگر ذره ای اندر تک دریاست\\"منظور از تک چیست؟

در نثر\\"میبینم اگر ذره ای اندر تک دریاست\\"منظور از تک چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی