حضرت علی ـ علیه السلام ـ نامه‌ای را كه برای سلمان فارسی نوشته‌اند دنیا را به چه حیوانی تشبیه كرده است؟

حضرت علی ـ علیه السلام ـ نامه‌ای را كه برای سلمان فارسی نوشته‌اند دنیا را به چه حیوانی تشبیه كرده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی