ان چیست كه از سنگ سخت‏تر است؟

ان چیست كه از سنگ سخت‏تر است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی