در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می‌خورد كه:

در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می‌خورد كه:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی