تنها زنی که در قران ملقب به صدیقه شده کیست؟

تنها زنی که در قران ملقب به صدیقه شده کیست؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت مریم (3 نفر)
  • حضرت فاطمه(س) (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی