کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کوثر (1 نفر)
  • طه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی