امام علی (ع) در خطبه ی 13 نهج البلاغه میفرماید:شما سپاه یك زن وپیروان شیطان بودید.منظور از زن كیست؟

امام علی (ع) در خطبه ی 13 نهج البلاغه میفرماید:شما سپاه یك زن وپیروان شیطان بودید.منظور از زن كیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی