در کدام قالب کلیه ی عناصر صفحه وب تحت یک فایل فشرده ذخیره می شوند؟

در کدام قالب کلیه ی عناصر صفحه وب تحت یک فایل فشرده ذخیره می شوند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی