از رسول خدا - صلي الله عليه و آله - پرسيدند: برترين اعمال كدام است؟ فرمود: .....

از رسول خدا - صلي الله عليه و آله - پرسيدند: برترين اعمال كدام است؟ فرمود: .....

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی