خودت را از عقوبت گناه کوچک در امان نبین ، چه بسا بخاطر همان کیفر ببینی

خودت را از عقوبت گناه کوچک در امان نبین ، چه بسا بخاطر همان کیفر ببینی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی