چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟ ؟

چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟ ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 5 (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها