سریعترین عنکبوت دنیا چقدر سرعت دارد؟

سریعترین عنکبوت دنیا چقدر سرعت دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 23 کیلومتر در ثانیه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی