قبر حضرت موسی ( ع ) توسط چه کسی حفر شد ؟

قبر حضرت موسی ( ع ) توسط چه کسی حفر شد ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت عزرائیل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی