امیر المومنین علی (ع) هنگامی که به سوی کوفه می آمدند وارد این شهر شدند که مردمش ایرانی بودند؟

امیر المومنین علی (ع) هنگامی که به سوی کوفه می آمدند وارد این شهر شدند که مردمش ایرانی بودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی