یکی از مسائل مهمی که حضرت امام خمینی «ره» در وصیت نامه خود به آن عنایت دارند چیست؟

یکی از مسائل مهمی که حضرت امام خمینی «ره» در وصیت نامه خود به آن عنایت دارند چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زنده نگهداشت و گرامیداشت حماسه عاشورا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی