قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟

قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 110 (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی