این حدیث ازکیست؟(هديه دادن، كينه‌‏ها را از سينه‏‌ها مى‏ برد)

این حدیث ازکیست؟(هديه دادن، كينه‌‏ها را از سينه‏‌ها مى‏ برد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها