خدایا چنان خشیتی به من عطا کن که گویا تو را میبینم و مرا با رعایت تقوایت سعادتمند کن نه با معصیت اهل شقاوت

خدایا چنان خشیتی به من عطا کن که گویا تو را میبینم و مرا با رعایت تقوایت سعادتمند کن نه با معصیت اهل شقاوت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی