اولین امام جمعه که از طرف امام تعیین شد که بود؟

اولین امام جمعه که از طرف امام تعیین شد که بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی