اخلاق نيک رشته دوستي را استوار مي سازد. این سخن از کیست؟؟؟؟

اخلاق نيک رشته دوستي را استوار مي سازد. این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها