در آیه ی ( هذا کِتابٌنا ) مقصود از کتاب چیست؟

در آیه ی ( هذا کِتابٌنا ) مقصود از کتاب چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی