تا بحال چه کسی در رکوع صدقه داده است؟؟؟

تا بحال چه کسی در رکوع صدقه داده است؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی