در کدام جنگ رسول اکرم (ص)،علی(ع) را با هارون برادرحضرت موسی(ع) مقایسه کردند؟

در کدام جنگ رسول اکرم (ص)،علی(ع) را با هارون برادرحضرت موسی(ع) مقایسه کردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی