پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟

پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت علی(ع) (3 نفر)
  • سیدالشهداء (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی