امام علي - عليه السّلام - فرمود: .......، كمال آدمي است.mina72

امام علي - عليه السّلام - فرمود: .......، كمال آدمي است.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی