در کدام آیه 8صفت از حضرت حق بیان شده است؟؟

در کدام آیه 8صفت از حضرت حق بیان شده است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی