رهبر خوارج حرقوص بن زهیر به چه لقبی معروف بود؟

رهبر خوارج حرقوص بن زهیر به چه لقبی معروف بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی