سردار بزرگ و فرمانده لشگر اسلام در عصر امامت حضرت علی (ع)که در نهج البلاغه چندین بار اسم آورده شده؟

سردار بزرگ و فرمانده لشگر اسلام در عصر امامت حضرت علی (ع)که در نهج البلاغه چندین بار اسم آورده شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی