شعر زیر سروده کیست؟ به جرم عشق وعاشقی به ما میگن دیونه//بزار ملامت بکنند یه خوب وبد میمونه

شعر زیر سروده کیست؟ به جرم عشق وعاشقی به ما میگن دیونه//بزار ملامت بکنند یه خوب وبد میمونه

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی