شعر**دل ميرود ز دستم صاحبدلان خدارا**از كيست؟*ملكه*

شعر**دل ميرود ز دستم صاحبدلان خدارا**از كيست؟*ملكه*

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی