هر نفس آواز عشق مي‌رسد از چپ و راست ما بفلك مي‌رويم عـزم تماشـا كراست

هر نفس آواز عشق مي‌رسد از چپ و راست ما بفلك مي‌رويم عـزم تماشـا كراست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی