عکس: 145242 گلشید

 

145242 گلشید
این عکس 1 بار دیده شده - این عکس تاریخ 08 آبان 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:145242] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:145242] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،